Equmeniakyrkan skriver på Deklaration för en stark demokrati

Equmeniakyrkan samlar varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet genom sina omkring 650 församlingar.

Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer. Kyrkan bedriver diakonalt arbete och verkar i många delar av samhället, bland annat på fängelser, sjukhus och i insatser för integration bland nya svenskar.

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete där visionen går ut på att skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Equmeniakyrkan och ungdomsverksamheten Equmenia bland annat att stärka kunskapen hos unga om demokratiska processer i samband med till exempel riksstämman.

Inom Equmeniakyrkans högskola, Enskilda högskolan i Stockholm, stärks programmet för Mänskliga rättigheter och omformuleras till utbildningen Mänskliga rättigheter och demokrati.

Equmeniakyrkan kommer under 2021 fortsatt stärka sitt bidrag till samhällsutvecklingen genom ett starkt engagemang som en av civilsamhällets viktiga aktörer. Ungdomsförbundet Equmenia uppmuntrar unga att organisera sig kring frågor som engagerar dem att göra sin röst hörd.

Under 2021 vill Equmeniakyrkan ytterligare stärka och utveckla användningen av konsensusmetoder i hela organisationen genom till exempel styrelseutbildning för församlingar.

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar Equmeniakyrkans underskrift och ser fram emot alla demokratistärkande åtaganden som Equmeniakyrkan och Equmenia avser genomföra under det stora demokratiåret 2021!

Läs mer om Equmeniakyrkans åtaganden här. 

Bild: Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Foto: Equmeniakyrkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera