Skara kommun ansluter sig till deklarationen

Att anordna en demokrativecka och att utbilda förtroendevalda och personal i demokratiska processer – det är några av de insatser som Skara kommun åtar sig att genomföra genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati. 

– Deklarationen ska bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden, att fler får kunskap och blir medveten om det demokratiska systemet. Arbetet ska också bidra till att öka alla människors delaktighet, ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället, säger kommunfullmäktiges ordförande Jan-Olof Bohlin. 

Demokrativeckan kommer att genomföras under september 2021 för att uppmärksamma Skara kommuns 50-årsjubileum och att det är 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. Kommunen kommer även att genomföra en rad aktiviteter som involverar både förtroendevalda och anställda i kommunen, bland annat handlar det om att utbilda i barnkonventionen, den politiska organisationen och de demokratiska processerna.

Kommittén välkomnar Skara kommuns undertecknande av deklarationen och ser fram emot dess insatser för en stark demokrati under det stora demokratiåret.

Här kan du läsa mer om Skara kommuns åtaganden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera