Bamse skriver under Deklaration för en stark demokrati

För att engagera sig och medvetandegöra vikten av demokrati har Bamse skrivit under Deklaration för en stark demokrati.

Den 12 januari släpps två tidningar med demokratitema, varav ett är årets första nummer.

Den andra tidningen är en specialtidning för skolor, där redaktionen samlat en rad serier på demokratitemat. I samarbete med fyra olika Malmölärare har de tagit fram en lärarhandledning som tar avstamp i denna serietidning. Specialtidningen är avsedd att användas i undervisningen kring demokrati för årskurs 1-4.

Utöver dessa två nummer åtar sig Bamse även att ta upp demokrati, källkritik och val i den aktivitetstidning redaktionen arbetar med under året. Tidningen, med arbetsnamnet ”Kul att lära – Sant eller falskt?” ska publiceras i slutet av 2021.

Kommittén välkomnar Bamses underskrift, som är ett viktigt steg mot att nå både barn och föräldrar med viktiga demokratibudskap på ett lättillgängligt sätt.

Läs mer om Bamses åtaganden här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera