Linköpings kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Linköpings kommun har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet är startskottet för kommunens firande av att det är 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta i val till riksdagen. 

Ett av Linköpings kommunshuvuduppdrag är att främja demokratin. Genom att underteckna deklarationen tar kommun tydligt ställning för en stark demokrati, och åtar sig på olika sätt att fördjupa sitt demokratiarbete under jubileumsåret 2021.

Att anordna föreläsningar, utomhusinstallationer och forum för samtal om demokrati mellan kommunens invånare är några av de insatser kommun åtar sig att genomföra genom att underteckna deklarationen. Syftet med aktiviteterna är att uppmärksamma kommunens invånare och besökare om att det är 100 år sedan både kvinnor och män fick rösta i val till riksdagen och bidra till medvetenhet och kunskap om vikten att främja demokratin.

Kommittén välkomnar Linköpings kommuns undertecknande av deklarationen och ser fram emot dess insatser för en stark demokrati.

Här kan du läsa om samtliga Linköpings kommuns åtaganden inom ramen för sitt undertecknande av deklarationen.

Bilden: Linköpings Borgmästare Lars Vikinge undertecknar deklarationen. Foto: Per Olsson.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera