Friends undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 15 januari undertecknade Friends Deklaration för en stark demokrati.

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning. Organisationen arbetar förebyggande, främjande, kunskapshöjande, åtgärdande och även med opinion och påverkan för en strukturell förändring i hela samhället.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Friends att under 2021 genomföra en rad insatser för vår demokrati och för att stärka barns demokratiska rättigheter. Att bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning genom att genomföra 100 aktiviteter som syftar till att stärka tillämpning och spridning av forskning om mobbning, arrangera en världskonferens med kunskapsutveckling inom mobbningsfältet och etablera seminarieserien Vi måste prata på Friends arena – en kunskapsinsats för att främja och förebygga mobbning som riktar sig till vårdnadshavare och personal i skola, förskola, idrott och föreningsliv.

Friends demokratifrämjande arbete sker utifrån tre fokusområden: rasism, ofrivillig ensamhet och ökade internetkompetenser för barn och vuxna. För att motverka strukturell rasism gör organisationen en särskild satsning på kunskapshöjande och samverkansprojekt med andra delar av samhället. Friends driver också frågan om mobbning och kränkningar på nätet för att öka skyddet för barn i den hastiga digitalisering som nu sker. Samt lyfter fram problemet med ofrivillig ensamhet bland barn och unga – alla har rätt till en vän.

Kommittén välkomnar Friends undertecknade av deklarationen och ser fram emot dess insatser för barns demokratiska rättigheter och för en stark demokrati.

Här kan du läsa mer Friends åtaganden inom ramen för deklarationen.

Bild: Maja Frankel, Stiftelsen Friends generalsekreterare, undertecknar deklarationen. Foto: Stiftelsen Friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera