Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset undertecknar deklarationen

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, företräder den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset och är en riksorganisation för alla som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Som språkrör för det ursprungliga meänkielitalande området i norra Sverige, som innefattar såväl Tornedalen som Malmfälten, bevakar organisationen språk- kultur- och samhällsfrågor för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Organisationens målsättning att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring. Vidare verkar STR-T för att befästa kunskap hos allmänheten om minoritetens långa historia i landet.

Genom att underteckna deklarationen tar STR-T ställning för en stark demokrati, och åtar sig att främja demokratin genom en rad insatser. Att verka för lika villkor för medlemmar som är tornedalingar, kväner och lantalaiset, exempelvis vad avser användandet av meänkieli vid kontakt med myndigheter, sjukvård och kommunala inrättningar, och att bevaka hur press och media använder och synliggör meänkieli i sitt utbud, är några av organisationens insatser inom ramen för deklarationen.

Kommittén välkomnar undertecknandet  – och ser fram emot organisationens viktiga insatser för vår demokrati.

Läs mer om Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaises åtaganden här. 

Bilden: Kerstin Salomonsson, ordförande STR-T. Foto Arctic Minds.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera