Svensk demokrati är skör – den kräver vårt engagemang

Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn skriver tillsammans medAhmed Abdirahman, Paul Alarcon, Carl Heath, Anna-Karin Hennig, Ärkebiskop Antje Jackelén, Antonia Ax:on Johnson, Maria Larsson,
Gunilla von Platen, Jan Scherman, Åsa Wikforss och Olle Wästberg.

Här beskrivs bland annat tre viktiga komponenter för att värna och stärka vår demokrati:

  • Vi behöver ett inkluderande offentligt samtal som är öppet för olika infallsvinklar, fritt från hat, och där olika grupper får komma till tals på lika villkor. Här har politikerna ett särskilt ansvar eftersom de anger tonen, men vi har alla ett ansvar som medborgare. Det börjar i vår vardag, i hemmet och i skolan, på jobbet och i samtal på sociala forum. Våga säga ifrån när fördomar, förakt och hat kommer in i vardagssamtalet.
  • Människor ska kunna påverka vad som händer där de bor och kommunerna bör öppna upp för större medborgarinflytande.
  • De demokratiska institutionerna får aldrig tas för givna. Vi behöver engagera oss i våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter och vi får aldrig acceptera när journalister och politiker utsätts för hot.

”Svensk demokrati är skör – den kräver vårt engagemang” – DN.SE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera