Youth 2030 Movement undertecknar deklarationen

Den 26 januari undertecknar Youth 2030 Movement Deklaration för en stark demokrati. 

Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och vuxna. Organisationen arbetar för att skapa sammanhang där unga gör sina röster hörda och får påverka. Youth 2030 Movement hjälper beslutsfattare och myndigheter att ta vara på ungas kraft, engagemang och idéer.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Youth 2030 Movement bland annat att samverka, utmana och stötta flera kommuner och ideella aktörer för att förbättra deras arbete med att ge unga inflytande och delaktighet. Under 2020-2021 har organisationen även som temaområde att verka för att sänka rösträttsåldern till 16 år, vilket det kommer att arbete för genom att samla och mobilisera en mängd aktörer som arbetar för att främja ungas inkludering i demokratin.

Youth 2030 Movement bedriver även ett nära samarbete med Fanzingo och använder sig av unga korrespondenter som bevakar och rapporterar frågor som är viktiga för dem. Youth 2030 Movement kommer särskilt att arbeta i Dorotea, Arjeplog och Boden, och lyfta ungas röster, idéer och förslag därifrån på flera olika sätt inom ramen för projektet Youth Up North.

Kommittén välkomnar Youth 2030 Movements undertecknande av deklarationen – och ser fram emot dess insatser för ungas inkludering och för vår demokrati.

Läs mer om Youth 2030 Movements åtaganden här.

Bilden: Marlene Claesson, generalsekreterare Youth 2030 Movement, undertecknar deklarationen. Foto: Youth 2030 Movement.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera