Valdemarsviks kommun undertecknar Deklarationen

Den 26 januari undertecknar Valdemarsviks kommun Deklarationen för en stark demokrati.

Valdemarsvik är en växande kommun i Östergötland med närhet mellan invånarna och korta beslutsvägar. Det händer mycket inom den kommunala organisation som numera har drygt 600 medarbetare.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig kommunen bland annat att öppna upp verksamheten mot invånare, företag och andra som har kontakt med kommunen. Ett arbete ska inledas för att skapa nya rutiner i syfte att öka tillgängligheten till kommunala tjänster och kommunens personal.

Utöver det ska medborgare bjudas in till fler dialoger. Kommunen ska arbeta med ökad insyn och delaktighet genom exempelvis kommunens hemsida.

Kommittén välkomnar Valdemarsviks undertecknande och satsning på öppenhet och ökad delaktighet för kommunens invånare.

Här kan du läsa mer om åtagandena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera