Svenska kyrkan undertecknar Deklarationen

Den 25 januari undertecknade Svenska kyrkan Deklarationen för en stark demokrati.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och civilsamhällesaktör. Svenska kyrkans rikstäckande verksamhet bedrivs i samverkan mellan en demokratisk organisation och vigningstjänsten som består av biskopar, präster och diakoner. Genom Svenska kyrkan sker en mångfald av möten och verksamheter både i Sverige och utomlands.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig Svenska kyrkan bland annat att bidra till att röster som inte hörs i offentliga samtal i samhället ges större utrymme. Svenska kyrkan ska stärka ett rättighetsbaserat arbetssätt, fortsätta arbeta med människor i utsatta livssituationer och främja en interreligiös dialog. Dessutom fortsätter arbetet för ökad tillit och demokrati i lokalsamhället genom det nationella programmet Social hållbarhet.

Inför Kyrkovalet 2021 ska svenska kyrkan göra insatser för att öka medlemmarnas vilja att använda sin röst i valet och förbättra säkerheten för förtroendevalda.

Läs mer om deras åtaganden här. 

Kommittén välkomnar Svenska kyrkans undertecknande av deklarationen och ser fram emot att följa satsningarna på inkludering i samhällsdebatten, lokal demokrati och ökat deltagande i Kyrkovalet.

Ärkebiskop Antje Jackelén undertecknar deklarationen för en stark demokrati tillsammans med kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn.

Inspelning av samtal om demokrati mellan Ärkebiskop Antje Jackelén och kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn.

Bild och videoinspelningar: Svenska kyrkan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera