Turnéplan

Hittills är Demokratistugan bokad till följande platser under 2021:

Kalmar län 8-13 april

Skåne län 16-20 april

Västmanlands län 23-28 april

Värmlands län 5-9 maj

Dalarnas län 11-16 maj

Örebro län 24-28 maj

Stockholms län  juni

Östergötlands län 16-23 juni

Västerbottens län 15-21 augusti

Norrbottens län 23 augusti-3 september

Västernorrlands län 8-13 september

Gävleborg län 15-20 september

Västra Götalands län 28 september-3 oktober

Lindholmen Science Park 5-6 oktober

Kronobergs län 8-14 oktober

Hallands län 16-20 oktober

Jönköpings län 8-14 november

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Rapporter

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokratin.

Läs mer