Samtalen du inte fick missa – här kan du komma ikapp!

Kommittén Demokratin 100 år har organiserat och deltagit i flera spännande samtal om demokrati under 2020. Vissa av dem har spelats in så att du kan se dem i efterhand.

Pressfrihetssamtal
Inspelat den 4 maj 2020 på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern och kommittén Demokratin 100 år. Moderator: demokratiambassadör Rosaline Marbinah.

Coronakrisen – ett hot mot pressfriheten i Sverige
En diskussion om aktuella hot mot de fria medierna i Sverige, med speciellt fokus på covid-19-pandemin. I samtalet deltar Amanda Lind,  kultur- och demokratiminister, Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser, Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, och Jan Scherman, diversearbetare i mediebranschen. Seminariet inleds av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år. Daniel Nordström, chefredaktör för Vestmanlands Läns Tidning, ger en inblick i sin tidnings ekonomiska verklighet.

Coronakrisen – ett hot mot pressfriheten i världen
En diskussion om aktuella hot mot de fria medierna i världen, med speciellt fokus på covid-19-pandemin. I samtalet deltar Peter Eriksson , biståndsminister, Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser, Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, och Helena Bjuremalm, enhetschef för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Lars Tallert, utvecklingschef på Fojo, ger en bild av medieinstitutets insatser globalt och konkreta exempel från andra länder.

Samtalsserien Demokratin 100 år
Inspelat på Stadsmuseet i Stockholm den 12 oktober 2020. Arrangörer: Kommittén Demokratin 100 år, Riksbankens Jubileumsfond och Stadsmuseet i Stockholm.
Moderator i alla samtal: Jenny Björkman.

Mötesplatser i Demokratin
Vad är en demokratisk plats, och behövs den? Astrid Hasselrot och Martin Rörby samtalar om viktiga demokratiska platser, från Medborgarhuset till Hornsbergs strand i Stockholm.

Rösträttskampen och demokratin
Kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige bedrevs likt de andra folkrörelserna. Christina Florin och Lisbeth Håkansson Petré berättar de mindre kända historierna om hur kvinnor från alla klasser arbetade för jämlikhet vid valurnorna.

Rösträttens begränsningar i demokratin
Vad skulle hända om rösträttsåldern sänktes? En diskussion om hur rätten att rösta sitter ihop med ålder. Borde vi sänka rösträttsåldern? Medverkande: Karin Kvist Geverts, Jonathan Josefsson och Hanna Thessén.

Demokratins framtid
Det är lätt att uppfatta tecken på att demokratin är attackerad, men är det verkligen så och hur har det sett ut tidigare? Ett samtal om hur demokratin överlever och mår. Medverkande: Lena Posner-Körösi, Jan Jönsson och Johannes Lindvall.

Demonstrationsfrihet och demokrati
Black lives matter visar att demonstrationer fortsatt är ett sätt att visa vilja och kamp. Visar historien att det är annorlunda i dag med sociala medier och global kommunikation eller går tågen som förr? Ett samtal med Kjell Östberg, Aysha Jones och Magnus Olofsson.

 

Samtidsarenan – om demokrati och kultur
Livesänt samtal från Kulturhuset den 4 december 2020.

När kulturen tystnar
Ett levande kulturliv utvecklar och stärker demokratin. Men vilken är kulturens roll i demokratin i dag och hur har den utvecklats över tid? Vad händer med kulturområdets mångfald av uttryck när kulturen tystnar? När kulturarbetare och medborgare inte kan utöva och ta del av kultur på det sätt som vi brukar? Och hur påverkar det vår demokrati? Moderator: Lena Posner-Körösi, demokratiambassadör samtalar med författaren Elisabeth Åsbrink och poeten Ismael Ataria. Samtalet ser du via länken i rubriken – det ligger allra först i sändningen.

Lena Posner-Körösi på Samtidsarenan. Foto: Matilda Rahm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag Demokrati: Talmannen möter demokratiministern
Livesänt från Kulturhuset Forum/debatt den 11 december 2020. Arrangörer: kommittén Demokratin 100 år, Kulturhuset Forum/debatt, Riksdagens demokratijubileum.

2021 är det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Den svenska demokratins 100-årsjubileum inträffar i en tid av global tillbakagång för det demokratiska styrelseskicket. Även i Sverige står demokratin inför utmaningar såsom demokratiskt utanförskap, växande förtroendeklyftor och hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. Samtidigt är en bred majoritet av befolkningen i Sverige nöjda med hur demokratin fungerar och intresset för politik större än på länge. Demokratin är inte statisk utan ett styrelseskick under ständig utveckling. I en tid av utmaningar blir visionerna om framtiden särskilt viktiga.

Hur mår vår demokrati idag och hur kan vi värna och utveckla den för framtiden? Talman Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind samtalar under ledning av Rosaline Marbinah, demokratiambassadör. I samtalet behandlas frågan om framtidens demokrati. På vilket sätt behöver vår demokrati fördjupas, utvecklas och rustas för att stå stark även fortsättningsvis?

Samtalet hittar du just nu här via Facebook, men det kommer senare läggas upp på vår hemsida www.vardemokrati.se i textad version.

Demokrati pågår. Rosaline Marbinah, Andreas Norlén och Amanda Lind. Foto: Malin Hansson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden längst upp: Kjell Östberg, Aysha Jones, Magnus Olofsson och Jenny Björkman under samtalet ”Demonstrationsfrihet och demokrati.” Foto: Thérèse Amnéus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera