Några ord inför det stora demokratiåret

I skuggan av den globala pandemin har det gångna året prövat demokratins innersta kärna – som rätten till ett fritt liv, att få möta vem man vill, att verka utan begränsningar i de offentliga rummen, att få röra sig fritt och att inte vara kontrollerad.

Pandemin påminner oss om att demokratin kan hotas på många sätt. I flera länder – dock inte i Sverige – har den blivit ett alibi för makthavare att stärka sin egen makt och öka kontrollen av de egna medborgarna.

Nästa år fyller den svenska demokratin 100 år. Det är en lång tid i en människas liv, en kort stund i ett historiskt perspektiv.

Den svenska demokratins 100-årsjubileum inträffar inte bara under en global pandemi – den inträffar i en tid av global tillbakagång för demokratin som styrelseskick.

Jag tror att det stora hotet mot demokratin i Sverige är att vi betraktar den som självklar, att vi tror att demokratin är en del av den svenska berggrunden. Men demokratin är aldrig stark som urberget. Pandemin påminner oss om att den är en ständigt pågående försöksverksamhet. Demokratin måste värnas och återvinnas varje dag och av varje generation. Det är en viktig insikt att ha med sig under de kommande 100 åren. Och inför 2021 – det stora demokratiåret.

Tack till alla er som skrivit under Deklaration för en stark demokrati. Tack för alla era insatser för att värna vår demokrati. Låt oss alla tillsammans uppmuntra fler aktörer att skriva under deklarationen, och på det sättet bidra till att trygga demokratins framtid.

Jag önskar dig ett gott nytt år – ett gott nytt demokratiår.

PETER ÖRN, ordförande kommittén Demokratin 100 år

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera