Demokratistugan kommer att synas över hela landet 2021

Hur kan vi synliggöra demokratin i Sverige under jubileumsåret 2021? Ett konkret sätt att visa vad demokrati är, öka kunskapen kring demokrati och bjuda in människor i hela Sverige till vår gemensamma demokrati, är den demokratistuga som kommittén Demokratin 100 år tagit fram.

Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter som också agerar mötesplats för demokratin under hela nästa år. Stugan ingår i kommittén Demokratin 100 års nationella kunskapskampanj om den svenska demokratin och kommer att besöka Sverige från norr till söder i en landsomfattande turné.

Bokad i 16 län

I skrivande stund har 16 av 21 länsstyrelser bokat Demokratistugan för att ta vara på möjligheten att lyfta demokratin i sina län under nästa år. Först ut är länsstyrelsen i Kalmar län som får besök av Demokratistugan i mars. Länsstyrelserna står värd för Demokratistugan under turnén men vi uppmuntrar olika typer av aktörer och sektorer att delta i den nationella samlingen och i de aktiviteter som skapas i och omkring stugan, för att på så sätt ingå i firandet av den svenska demokratin 100 år!

Medskapande demokrati

Känner du till en intressant utställning eller driver din lokala intresseorganisation viktiga frågor som borde belysas under Demokratistugans stopp i ditt län? Hör av dig till aktuell länsstyrelse eller till oss!

Boenden och besökare i länet, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi är varmt välkomna att ta del av de spännande program som kommer att finnas på varje plats.

Pandemi och demokrati

Kommittén Demokratin 100 år har nära kontakt med Folkhälsomyndigheten och följer pandemiläget noga. I dagsläget ser vi våren an med förhoppning att turnén ska kunna fortgå enligt plan, och gör även nödvändiga justeringar i och omkring stugan, liksom tar fram informationsmaterial och förhållningsrekommendationer som följer med stugan. Vi ser en kontinuerlig dialog med berörda länsstyrelser som mycket viktigt för att kunna bibehålla en flexibilitet utifrån det aktuella smittläget från fall till fall.

Turnéplan

Demokratistugan har en fin veranda för dialog, musik, teater, utställning eller liknande aktiviteter.

Så här ser turnéplanen ut just nu!

Kalmar län 8-13 april

Skåne län 16-20 april

Värmlands län 5-9 maj

Dalarnas län 11-16 maj

Örebro län 24-28 maj

Stockholms län  juni

Västmanlands län 9-13 juni

Östergötlands län 16-23 juni

Västerbottens län 15-21 augusti

Norrbottens län 23 augusti-3 september

Västernorrlands län 8-13 september

Gävleborg län 15-20 september

Västra Götalands län 28 september-3 oktober

Lindholmen Science Park 5-6 oktober

Kronobergs län 8-14 oktober

Hallands län 16-20 oktober

Jönköpings län 8-14 november

Detalj från stugans interiör. Foto: Max Valentin.

Hur bokas stugan?

Om ditt län vill ha stugan men inte bokat den ännu går det bra att ta kontakt med kommittén på kontakt@vardemokrati.se.

Mer information om Demokratistugan hittar du på hemsidan: vardemokrati.se

På vår hemsida hittar du även kontaktuppgifter till länen som hittills har bokat Demokratistugan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera