NBV undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 3 mars undertecknar studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) Deklarationen för en stark demokrati.

Studieförbundet NBV är en politiskt och religiöst obunden studieorganisation med erfarenhet av studiecirklar och föreläsningar utanför det traditionella skolsystemet. Syftet med verksamheten är skapa jämlika möjligheter att få utbildning och därigenom stärka demokratin.

NBV har sedan 2017 arbetat med den nationella satsningen ”Jag röstar! – För demokratin” som syftar till att öka kunskaperna och medvetenheten om det demokratiska systemet. Satsningen ska stärka demokratin i föreningssverige med hjälp av folkbildande aktiviteter.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig NBV att fortsätta utveckla satsningen på ”Jag röstar! – För demokratin”. Dessutom kommer minst sex digitala demokratiföreläsningar hållas, föreläsningarna riktas till allmänheten.

Kommittén demokratin 100 år välkomnar studieförbundet NBV:s undertecknande av Deklaration för en stark demokrati.

Här kan du läsa NBV:S åtaganden i sin helhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera