HSB Göteborg undertecknar Deklaration för en stark demokrati

HSB Göteborg undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

HSB är Sveriges största bostadskooperation. Varje medlem i HSB är delägare i verksamheten med rätt att påverka och delta i beslutsfattande.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig HSB Göteborg att fortsätta arbeta för ökad social gemenskap, integration och trygghet i sina bostadsområden. Utöver detta ska HSB Göteborg särskilt uppmärksamma värdet av en stark demokrati vid sina internutbildningar. HSB Göteborg åtar sig även att uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum i sina sociala kanaler.

Kommittén välkomnar HSB Göteborgs undertecknande och deras fortsatta arbete för ökad social gemenskap, integration och trygghet.

Läs deras åtaganden i sin helhet här

Syntolkning: Lars Göran Andersson VD, HSB Göteborg och Lena Carlberg ordförande, i HSB Göteborgs styrelse håller upp deklaration för en stark demokrati

Foto HSB Göteborg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera