Hallwylska museet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 2 mars undertecknar Hallwylska museet Deklaration för en stark demokrati. Hallwylska museet är del av myndigheten Statens historiska museer, som undertecknade deklarationen för ett par dagar sedan. Hallwylska museet använder sina samlingar och husets historia för att skildra och analysera Sveriges utveckling under 1900-talet, exempelvis landets demokratiseringsprocess.

Genom undertecknandet åtar sig Hallwylska museet bland annat att se över ett nytt lokalt samarbete med fokus på demokratins villkor idag, utifrån ett historiskt perspektiv, tillsammans med Kulturhuset Parkteatern och Stockholm Kvinnohistoriska. Hallwylska museet öppnar också utställningen Mötesplatser under 2021. Utställningen tar upp synen på homosexualitet och skapandet av den homosexuella identiteten. Museet skildrar en tid då synen på människan var i förändring och ser hur mötesplatser och fristäder skapades när rätten till ens existens som homosexuell debatterades.

Under 2021 åtar sig Hallwylska museet dessutom att paketera allt museets material som berör demokratiseringsprocessen under en flik på sin hemsida, för att göra materialet lättillgängligt för undervisning inom skolan. Syftet är att på det sättet underlätta fördjupande lektioner på ämnet. Utöver det ska Hallwylska museet skapa en kort film som fungerar som lärarhandledning och för att belysa museets deltagande i demokratideklarationen.

Kommittén demokratin 100 år välkomnar Hallwylska museets undertecknande och satsningar för att fler ska kunna ta del av alla de resurser som museet har på demokrati- och rättighetsområdet.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Syntolkning: Museichef Heli Haapasalo undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Bild: Hallwylska museet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera