Statens historiska museer undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 26 februari undertecknar Statens historiska museer (SHM) Deklaration för en stark demokrati. SHM har till uppgift att främja kunskap och intresse för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

Genom undertecknandet åtar sig SHM att genomföra flera aktiviteter för att stärka den interna demokratin under 2021. Ett exempel är en föreläsning om barnkonventionen för hela myndigheten. Syftet är att lyfta de artiklar i konventionen som är kopplade till den egna verksamheten och sedan arbeta vidare med barnperspektivet på avdelningsnivå inom SHM.

SHM åtar sig också att fortsätta lyfta fram olika samhällsgrupper i sina utställningar för en mer demokratisk historieskrivning. Konkret kommer det att göras genom utställningen Speaking memories om Förintelsens sista vittnen och genom att specifikt lyfta kvinnor i utställningar på Hallwylska museet och Livrustkammaren. Dessutom kommer SHM att göra en särskilt stor satsning på digitala skolvisningar under 2021, för att nå ut till skolelever i hela landet.

Kommitténs ordförande Peter Örn välkomnar SHM:s undertecknande:

  • ”Vikten av kunskap om historien kan inte nog understrykas. Vi får aldrig glömma att människor som gått före oss har kämpat för de rättigheter vi har idag. Demokratin kan inte tas för given utan måste återvinnas av varje generation. För att kunna göra det krävs kunskap om historien. Det är därför särskilt glädjande att Sveriges historiska museer väljer att göra extra satsningar i demokratiarbetet genom sina åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati.”

Läs SHM:s åtaganden i sin helhet här.

Maria Jansén med demokratideklarationen.

Syntolkning: Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer har skrivit under deklarationen för en stark demokrati.

Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera