Bygdegårdarnas Riksförbund undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 25 februari undertecknar Bygdegårdarnas riksförbund Deklaration för en stark demokrati.

Bygdegårdarnas Riksförbund, med över 1 440 bygdegårdsföreningar, är landets största riksorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig förbundet att kommunicera medialt hur viktiga bygdegårdarna är som lokal kulturscen samt som en viktig plats för en fungerande demokrati i hela landet. Bygdegårdarna kommer fortsatt fungera som lokala knutpunkter för möten, verksamhet och utvecklingsprojekt i civilsamhället. Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar även internt med likabehandling och inkludering. En extra utbildningssatsning som tar upp frågorna om demokrati och ledarskap kommer att genomföras. Förbundet anordnar även en kultur- och demokrativecka i oktober månad.

Kommittén välkomnar Bygdegårdarnas riksförbunds undertecknande och deras fortsatta arbete för ökad demokrati, kultur och lokal utveckling.

Läs Bygdegårdarnas Riksförbunds åtaganden i sin helhet här

Syntolkning: Bygdegårdarnas Riksförbund ordförande Per Lodenius skrivier under deklaration för en stark demokrati.

Foto: Bygdegårdarnas Riksförbund

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera