Ödeshögs kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Ödeshögs kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig kommunen att arrangera en rad aktiviteter med syfte att uppmärksamma demokratin 100 år. Bland annat kommer kommunen arbeta med att utveckla medborgardialog för politiker, tjänstepersoner och kommuninvånare. Kommunen planerar även utställningen demokratin 100 år och ska bygga en hemsida kring demokratins 100års-jubileum samt kommunicera detta i sina sociala kanaler.

Kommittén välkomnar Ödeshögs kommuns undertecknande och deras fortsatta arbete med att uppmärksamma demokratin.

Här kan du läsa mer om deras åtaganden

Syntolkning: Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög håller upp deklaration för en stark demokrati.

Foto: Ödeshögs kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera