MIK – en omistlig kunskap i vår demokrati

Vad ska vi tänka på när vi rör oss i de stora, komplexa och snabba informationsflöden som utgör vår vardag? För att underlätta inte minst vad gäller källkritik, har Statens medieråd tagit fram minilektioner i just medie- och informationskunnighet. Det är en del av det åtagande myndigheten gjorde inom ramen för kommittén Demokratin 100 års Deklaration för en stark demokrati.

Nu sprids minilektionerna i sociala medier för att underlätta förståelsen av digital samhällskunskap. Det ska helt enkelt bli lättare att avgöra vad som är tillförlitlig information. Men varför är medie- och informationskunnighet viktig i vår demokrati?

Anette Novak är direktör för Statens medieråd:
– Medie- och informationskunnighet har i takt med att samhället blivit mer digitalt kommit att utgöra en grundläggande medborgerlig kompetens. Utan dessa kunskaper, färdigheter och attityder är det svårt att finna tillförlitlig information, fritt bilda sig uppfattningar och aktivt delta i det demokratiska samtalet och i de demokratiska processerna.

Tre av Statens medieråds minilektioner i MIK, som just nu sprids i sociala medier. Syntolkning: Beige kvadrater med information om att inte hänga ut barn genom att sprida bilder, att tänka på vad som ligger bakom journalistik och annat innehåll på nätet samt att känna till att medborgare har rätt att granska staten och begära ut handlingar.

 

Det är svårt att veta hur det ser ut med MIK-kunskaperna bland Sveriges befolkning idag. Hittills har det inte funnits någon vetenskaplig metod för att mäta dessa färdigheter. Därför kommer Statens medieråd att, tillsammans med mediemyndigheter i Norge, Danmark, Finland och Island, satsa på att ta fram en metod för att regelbundet mäta olika aspekter av kunskaperna i respektive land. Genom återkommande undersökningar blir det möjligt att se hur eventuella förändringar i kunskaperna sker över tid, liksom hur det ser ut i olika länder och bland olika målgrupper. Samtidigt arbetar Statens medieråd med att sprida mer kunskap i breda lager och att stimulera både kunskapsutveckling och kunskapsdelning.

–  Vårt ansvar är att koordinera dessa insatser, berättar Annette Novak. Det sker inom ramen för ett nationellt nätverk, som i dag har 21 medlemmar – allt från myndigheter som MSB och Skolverket till Folkbildningsrådet och Utbildningsradion. Men också genom den portal för MIK-resurser som vi skapat för att göra det lätt för praktiker att hitta till exempel lärarhandledningar och kurser för bibliotekarier.

Anette Novak menar att kunskap om medielogik är omistlig i dagens samhälle.
– Ny forskning från MIT Sloan visar att sådan kunskap är avgörande för om du delar vidare felaktiga uppgifter eller inte. Att veta hur nyheter skapas och hur traditionella medier fungerar blir då centralt.

Statens Medieråd skrev under Deklaration för en stark demokrati den 23 november 2020 och är därmed en av totalt 310 aktörer i Sverige som gjort särskilda åtaganden för att stärka vår demokrati.

Hur tycker ni att det har varit att arbeta med era åtaganden?
– Det har varit oerhört stimulerande. En insats vi gjort är att bjuda in förre demokratiutredaren Olle Wästberg för en föreläsning om demokratin, risker och utvecklingsmöjligheter. Men vi har också utvecklat 100 minilektioner i medie- och informationskunnighet, anpassade för spridning i sociala medier. Enkla budskap som ska vara lätta att ta till sig och som tar upp flera olika aspekter inom det breda och föränderliga området medie- och informationskunnighet.

Har ni fått syn på något nytt i det här arbetet?
– Vi identifierar ständigt nya aspekter, men vikten av att förstå hur ens medieflöden påverkas när artificiell intelligens nu implementeras i allt snabbare takt i en rad tjänster på nätet har blivit mer uppenbar.

Inom ramen för Deklaration för en stark demokrati har Statens medieråd också åtagit sig att utnämna ett antal MIK-ambassadörer. Dessa ska sprida kunskap om medie- och informationskunnighet i allmänhet och de specifika teman i minilektionerna som de fått ansvar för i synnerhet. Statens medieråd hoppas med hjälp av ambassadörerna nå ut bredare och till många olika målgrupper.

–> För närvarande utvecklar Statens medieråd utbildningspaket i MIK, som kommer att finnas tillgängliga senare i år – titta in via den här länken.

–> Vill du läsa alla Statens medieråds åtaganden inom ramen för deklarationen – titta här.

–> Statens medieråd öppnar nu en offentlig upphandling där en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna vad gäller MIK-kunskaper bland befolkningen söks.  Läs mer här.

Syntolkning bilden längst upp: Anette Novak, direktör för Statens Medieråd, iklädd svart blus, tittar mot kameran.
Fotograf: Anna-Lena Ahlström.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera