Årets demokratikonferens!

Demokratin 100 år en framtidsdag är konferensen du inte får missa i år!

Kommittén Demokratin 100 år arrangerar Demokratin 100 år – en framtidsdag, den 15 mars. Vi tar tempen på demokratin och spanar framåt mot både utmaningar och möjligheter.

Detta vill vi göra tillsammans med alla er som varit en del av demokratiarbetet på olika sätt under de gångna åren. För att så många som möjligt ska kunna ta del av programmet, blir det en hybridkonferens där den digitala miljön erbjuder många spännande sätt att delta. Bland annat kommer det att finnas digitala workshops och en extensiv expo-yta, där demokratisatsningar från hela landet får plats.

Axplock ur programmet

Kultur- och demokratiminister Jeanette Gustafsdotter reflekterar kring tillståndet för demokratin i Sverige och håller ett anförande om visioner framåt.

Under ledning av dagens moderator Parisa Amiri lyfter kommitténs ordförande Peter Örn och demokratiambassadörerna Emma Frans, Rosaline Marbinah och Lena Posner-Körösi vikten av de insatser som genomförts för att stärka demokratin i hela landet.

Ta del av de senaste rapporterna kring demokratin i Sverige, i EU och internationellt i ett samtal mellan Staffan I Lindberg, V-Dem, Ulrika Andersson, SOM-institutet och Göran von Sydow, Sieps.

Vilka utmaningar står demokratin inför idag? Åsa Wikforss, Stockholms universitet och Ali Abdelzadeh, Högskolan Dalarna, diskuterar demokratins knäckfrågor och funderar kring hur dessa kan angripas.

Missa heller inte det spännande partiledarsamtalet som leds av kommitténs ordförande Peter Örn. Hur vill partiledarna värna demokratin och vilken ton ska eftersträvas i det politiska samtalet? Vilken relevans och roll kommer partierna ha i framtiden? Partiledarna kommer även att svara på vilka de viktigaste demokratifrågorna är inför valet 2022.

Dessutom: frukostseminarier om hur ett demokratifrämjande arbete kan bedrivas och om det civila samhällets roll i demokratin arrangeras av Forum för levande historia, MUCF och NOD.

Moderator under hela dagen är Parisa Amiri.

Fler programpunkter släpps via våra sociala medier under februari månad!

Officiell inbjudan med anmälningslänk skickas ut inom kort. Anmälningslänk kommer även publiceras på vår hemsida.

Datum: 15 mars 2022

Tid: 8:30 – 16:30

Plats för fysiskt deltagande, begränsat antal: Kulturhuset, Hörsalen, plan 3, Stockholm, anmälningslänk skickas ut inom kort.

Digital närvaro: Anmälan till vår digitala eventplattform sker via länk som publiceras inom kort

Kommittén för en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten om restriktioner och åtgärder för smittsäkert arrangemang. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera