Kommitténs arbete driver på demokratisatsningar i hela landet

Våren närmar sig och kommittén fortsätter arbetet med att samla och inspirera aktörer i hela Sverige. Nu har över 130 aktörer undertecknat Deklaration för en stark demokrati och formulerat sina egna demokratiåtaganden. Hurra!

Demokratisatsningar i Kronoberg och i Norrbotten

Den 28 januari skrev Länsstyrelsen Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet under deklarationen. Linnéuniversitet blev därmed det första universitetet att skriva på. I anslutning till undertecknandet i Kronoberg deltog även kommitténs ordförande Peter Örn vid en frågestund med landshövding Maria Arnholm där frågor ställda vid signeringen, om hur demokratin kan försvaras och förvaltas, diskuterades.

Den 18 februari skrev 18 aktörer i Norrbottens län under deklarationen. Länets samtliga 14 kommuner, länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten liksom Luleå tekniska universitet och Polarforskningssekretariatet signerade deklarationen vid samma tillfälle. I Norrbotten medverkade bland andra landshövding Lotta Finstorp. Både den digitala ceremonin i Kronoberg och i Norrbotten var väldigt uppskattade och välbesökta.

Andra demokratistärkande aktiviteter

Under januari och februari har kommittén och demokratiambassadörerna arbetat intensivt med en rad olika aktiviteter med syfte att stärka demokratin.

Kommitténs ordförande Peter Örn skrev en debattartikel på DN Debatt tillsammans med 12 andra starka förespråkare för demokratin. Till exempel syntes Olle Wästberg, ordförande i 2014 års demokratiutredning samt Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Debattartikeln lyfte bland annat vikten av att stå upp mot både aggressiva och mer subtila hot gentemot demokratin. Läs debattartikeln här.

Kommitténs ambassadörer skrev även en artikel som publicerades av lokaltidningar runt om i landet med anledning av firandet av den allmänna rösträttens 100-årsjubileum. Kommittén uppmanade bland annat till ökat deltagande i demokratin. Läs artikeln här.

Utöver detta har våra demokratiambassadörer medverkat i flertalet evenemang för att stärka demokratin:

“Det nya normala – ett hot mot demokratin”  
Rosaline Marbinah talade i Medieinstitutet Fojos seminarium. Seminariet hölls i samband med lanseringen av Fojos antologi om hat och hot som drabbar svenska journalister.
Läs mer här.

Folk och Kultur
Lena Posner-Körösi och Peter Örn samtalade kring temat “Så säkrar vi tillsammans en fortsatt stark demokrati “. Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent och ett av årets teman var Demokrati. Se samtalet här.

NOD möter
Peter Örn intervjuades av NOD Sverige som bland annat tog upp att pandemin hotar grundläggande demokratiska rättigheter, exempelvis mötesfriheten. Läs intervjun här.

Förintelsens minnesdag
Läs Lena Posner-Körösis krönika med anledning av dagen här.

 

Syntolkning: Bildmontage meddemokratiambassadörerna Lena Posner-Körösi och Peter Örn inför det digitala samtalet ”Så säkrar vi tillsammans en fortsatt stark demokrati” på konventet Folk och Kultur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera