Håll demokratikoll

Det har blivit 2022, demokratins jubileumsår är förbi och kommitténs Deklaration för en stark demokrati har undertecknats av de sista aktörerna men det finns fortfarande anledning att hålla demokratikoll!

Vad har hänt sedan sist?

I decemberundertecknade de sista aktörerna Deklaration för en stark demokrati. Dessa var Svenska filminstitutet, Institutet för språk och folkminnen samt slutligen Folkhälsomyndigheten. Totalt har 310 olika aktörer runtom i landet undertecknat deklarationen under åren, fantastiskt!

Demokratiambassadör Emma Frans samtalade med Svenska filminstitutets kommunikationschef Mia Enayatollah om folkbildning och demokrati den 14 december:

Kommitténs ordförande Peter Örn var inbjuden till Folkhälsomyndighetens undertecknande den 22 december. Till följd av nya restriktioner planerades ceremonin dock om till ett digitalt sammanträde.

Den 28 januari anordnade SNS demokratiseminariet Valår 2022: Åsikter bland väljare och valda. I samtalet berördes bland annat skillnader i politiska åsikter mellan män och kvinnor och hur väljares åsikter representeras i den svenska riksdagen – ganska bra, var slutsatsen gällande det sistnämna. Medverkade gjorde bland annat en skribent vi känner igen från det här nyhetsbrevet: forskaren Anders Sundell! Se seminariet här.

Demokratin och digitaliseringen

I januari utkom Demokratin och digitaliseringen, den andra delen i kommitténs antologi 100 år till, med två nya texter och en ny dikt. Båda texterna handlar, på olika sätt, om vikten av att bilda opinion i demokratifrågor som är avgörande inför framtiden:

  • Olle Häggström, professor i matematisk statistik, frågar sig bland annat hur medborgarnas engagemang påverkas av alltmer automatisering och AI-teknik inom beslutsfattandet. När formler avgör besluten, och människor har svårt att förstå på vilket underlag ett visst beslut fattats, ser han en risk att medborgare blir likgiltiga inför samhällsutvecklingen.
  • Bredbandsaktivisten Birgitta Jonsson, född 1935, opinionsbildar för att bredband ska installeras för boende på äldreboenden. Birgitta beskriver hur internet skapar möjlighet för medborgare att inhämta kunskap och delta i offentliga debatter.

Dessa och många fler texter, samt dikten Captcha – om den digitala demokratin av Malte Persson, kan läsas i Demokratin och digitaliseringen genom att klicka här.

Vad har vi att se fram emot under årets första månader?

Demokratiambassadör Rosaline Marbinah deltar vid en digital konferens 4:e februari som anordnas av Region Jämtland-Härjedalen, temat för konferensen är Folkbildningens betydelse för demokrati, hälsa och sammanhållning. Ta del av konferensen här.

Flera aktörer som undertecknat Deklaration för en stark demokrati fortsätter att genomföra sina åtaganden – här är ett litet urval:

  • Myndigheten för press, radio och tv fortsätter anordna Fredagsfrukost – en morgonföreläsning om demokratifrågor – och får besök av Rosaline Marbinah den 11 februari.
  • Sustainable Poetry arbetar med sin poesiutmaning och har bjudit in demokratiambassadör Emma Frans som ska föreläsa om medie- och informationskunnighet den 4 februari.

Kommitténs framtidskonferens går dessutom av stapeln den 15 mars! Du kan läsa mer om den i nästa artikel genom att klicka här.

Syntolkning: En bild med personer som deltagit i kommitténs samling för en stark demokrati på olika sätt och som har på sig demokratiborgarmärket och en bild från Folkhälsomyndighetens undertecknande av deklarationen.

Foto: kommittén och Folkhälsomyndigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera