Hur påverkar väljaropinionen de politiska partierna?

Inom politiken är opinionsmätningar en viktig indikator på hur det går för partierna. Vad det skrivs om i media kan också spegla vilka frågor som många anser är viktiga. Kommittén har frågat Cecilia Garme, statsvetare och politisk journalist, om politikers reaktioner på den allmänna opinionen. Hon menar att det är viktigt för demokratin att politiker och politiska partier är responsiva för opinionen – men inte anpassar sig alltför mycket.

I en demokrati är det viktigt att politiker lyssnar på opinionen. Om ett parti svänger alltför mycket i politiska frågor, och till exempel byter åsikt i en fråga som partiet har gått till val på, kan det äventyra förtroendet. I vissa fall kan de då betraktas som kappvändare. Ett exempel på det är invandringsfrågan som många partier svängt i de senaste åren, enligt Cecilia Garme.

Cecilia tar upp kärnkraften och beslutet om slutförvar av kärnavfall som regeringen offentliggjorde nyligen. Beslutet hade varit svårt att ta om Miljöpartiet hade suttit kvar i regeringen men utvecklingen i opinionen kan också ha påverkat att beslutet kunde fattas just nu. Till följd av de skenande elpriserna har frågan om Sveriges fortsatta behov av kärnkraft fått större utrymme och inställningen till kärnkraft har blivit något mer positiv i befolkningen. I samband med det bestämde sig Socialdemokraterna för att det var läge att ta beslut i en fråga som de tidigare hade skjutit framför sig.

Opinion handlar inte bara om det som händer i opinionsmätningar utan också i media och i den offentliga debatten. Cecilia tar upp ett av det mest lästa tidningsreportagen om en treårig flicka som avled till följd av vanvård, och beskriver hur det fick politiska effekter:

– Den förfärliga händelsen med Lilla hjärtat 2020 är ett tydligt exempel på hur politiker agerar när en fråga upprör många. Samtliga partiledare engagerade sig och socialminister Lena Hallengren jobbade fram ett förslag på ny lagstiftning på nolltid som ska förhindra att något liknande ska kunna hända igen.

Lågt stöd i opinionen kan leda till förändring

Om ett parti har lågt stöd i väljaropinionen kan det skapa ett internt förändringstryck. Det kan vara bra i vissa situationer men också något som ökar splittringen inom ett parti. Ett konkret exempel är hur förtroendemätningar för en partiledare påverkar det interna stödet.

Enligt Cecilia brukar Moderaterna nämnas som ett parti som är känsliga för opinionsförändringar – och osentimentala när det gäller att avsätta partiledare som inte levererar goda opinionssiffror:

– Ett exempel är Bo Lundgren (M) – som tillsattes 1999. I valet 2002 fick Moderaterna sitt sämsta valresultat sedan 1973, något som bidrog till att han avgick redan 2003.

Cecilia tar också upp Anna Kinberg Batra som var partiledare för Moderaterna mellan 2015–2017. Hon avgick också till följd av intern kritik, utan att ha prövats i ett val, vilket är ovanligt. Även Mona Sahlin (S) avgick efter bara några år som partiordförande. Den interna kritiken mot henne accelererade efter förlustvalet 2010.

– Det har ofta sagts att kvinnliga partiledare har det svårare, men empirin är osäker. Exempelvis har Centerpartiet haft flera kvinnliga partiledare som har varit mycket framgångsrika. Det är viktigt att minnas att det länge var trögt för kvinnor att ens bli nominerade högt upp på partiernas listor inför riksdagsvalen. Efter valet 1991 minskade andelen kvinnliga riksdagsledamöter vilket ledde till kritik i delar av väljarkåren. Sedan dess har varvade listor – varannan man, varannan kvinna – varit vanligt, säger Cecilia.

Undersökningar visar att yngre väljare byter parti i större utsträckning än äldre. Det har dock blivit vanligare i många grupper, även om de flesta fortfarande byter inom sitt respektive politiska block. Spelplanen har även förändrats av att Sverigedemokraterna blivit ett stort parti.

Låga opinionssiffror leder till diskussion om stödröstning inför valet 2022

Idag finns fler partier och konkurrensen om väljarna har blivit hårdare – något som märks när vissa partiers siffror i opinionsmätningarna sjunker.

– Inför valet i år finns det två partier som är nära att åka ur riksdagen – Liberalerna och Miljöpartiet. I ett sådant läge finns det alltid en diskussion om stödröstning inom respektive block. Stödrösterna kan göra så att ett parti nära spärren kommer in och kan stödja de större partiernas politik. De större partierna kanske inte uppmuntrar till stödröstning, men på olika sätt visar de sitt stöd för de mindre partierna inom sitt block, säger Cecilia Garme.

Cecilia berättar att politiker ofta säger att ”den riktiga opinionsmätningen sker på valdagen”, Men samtidigt följer politiker opinionen oerhört noga. Det är viktigt att veta vad väljarna tycker.

Syntolkning: Bild på Cecilia Garme.

Foto: Cecilia Garme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera