Håll demokratikoll – med 2021 års höjdpunkter

Det har hänt en hel del sedan det förra nyhetsbrevet! Sverige har fått en ny regering med en ny kulturminister! Det har varit både MUCF- och MR-dagar, kommittén har lanserat en ny film i vår kunskapskampanj om hur du kan delta i demokratin och dessutom har vi nått upp i över 300 aktörer som nu skrivit under Deklaration för en stark demokrati. Här kan du som vanligt läsa om vad som hänt sedan sist men också om höjdpunkter från hela året!

Det här har hänt sen sist

Under december månad är det 12 aktörer som undertecknat Deklaration för en stark demokrati. En av dessa var Svensk Kooperation som undertecknade vid en VD-träff den 6 december. Kommitténs ordförande Peter Örn var på plats och samtalade om kooperationernas roll för demokratin.

Övriga aktörer som undertecknat sedan sist är Göteborgs Universitet, Sjundedags Adventistsamfundet, Vara kommun, Västmanlands Länsbildningsförbund, Sustainable Poetry, Ung Media Sverige, Tyresö kommun, Vetlanda kommun och Vadstena kommun. Klicka på aktörernas namn för att läsa deras åtaganden!

Den 6–7 december hölls MR-dagarna i Göteborg och jubileumsåret till ära var temat Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!  Demokratiambassadör Rosaline Marbinah höll tal vid invigningen och kommittén deltog jämte ett 70-tal andra aktörer som utställare på mässan.

Den 9 december anordnade NOD ett lanseringsmingel för civilsamhällets avsiktsförklaring som tagits fram under året. Avsiktsförklaringen är en del av civilsamhällesparten i NOD:s åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter var på plats och tog emot avsiktsförklaringen. Även kommitténs demokratiambassadör Emma Frans deltog och berättade om kommitténs arbete. Läs NOD:s intervju med Emma, Rosaline och Lena inför evenemanget här.

Den 10 december sändes Grande Finale av #vimåstepratas demokratifrukostar live från Kärrtorp i Stockholm! Programmet innehöll som vanligt både spännande samtal och kultur. Deltog gjorde bland andra kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi. Lyssna här i efterhand.

Foto från när Svensk Kooperation undertecknande Deklaration för en stark demokrati.

Höjdpunkter från året som gått

Under 2021 har det tagits fram en hel del kunskapsmaterial med anledning av jubileet.  Nedan har vi samlat ett urval som vi hoppas ska inspirera till många intressanta samtal och till fortsatt arbete för en stark demokrati.

  • Skolverket har, tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet tagit fram kunskapsmaterial om demokrati i skolan. Materialet innehåller stöd för hur demokratin ska kunna inkluderas i undervisningen och information om vilka rättigheter elever har till inflytande i skolan. Se materialet här.
  • Här kan du lyssna på Institutet för framtidsstudiers och Vetenskapsrådets seminarieserie Offentliga samtal – forskare möter praktiker. Kommitténs ordförande Peter Örn deltar tillsammans med forskare i ett samtal om avdemokratisering och vad vi kan göra åt det.
  • Du har väl inte missat Riksarkivets spännande poddserie om kampen för demokratin och den historiska utvecklingen för den allmänna och lika rösträtten? Genom dramatiserade samtal får vi inte bara höra om kampen för kvinnlig rösträtt, utan också om de rösträttskamper som kom innan och efter den. Lyssna på serien här!
  • Riksantikvarieämbetet har uppmärksammat 100-årsjubileet genom seminarieserien Jämställt kulturarv. I fem avsnitt diskuteras ämnen som Kulturarv och demokrati – att vara eller inte vara inkluderad och Barn och ungas delaktighet och medverkan i kulturarv. Se serien här.
  • Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett kunskapsmaterial som riktar sig till barn, med bland annat information om myndighetens arbete och om de lagstadgade rättigheter som står med i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Du hittar det här.
  • kommitténs hemsida finns den digitala demokratistugan, där du kan göra quiz och övningar och läsa om hur olika delar av demokratin fungerar. På hemsidan finns också kommitténs demokratifilmer – med bland annat Emma Frans.

Syntolkning: foto på Emma Frans från NOD:s lanseringsmingel den 9 december och foto på kommitténs ordförande Peter Örn tillsammans med Svensk Kooperations ordförande Marie Nygren.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera