Emma Frans om hur pandemin stresstestat demokratin – läs Demokratin och digitaliseringen online

Under 2021–2022 släpper kommittén antologin 100 år till. Antologin består av fyra delar i vilka några av Sveriges betydande debattörer och tänkare gör analyser och framtidsspaningar om de viktigaste demokratifrågorna. Prologen i andra delen, Demokratin och digitaliseringen, är skriven av demokratiambassadör Emma Frans.

Andra delen i antologin 100 år till, Demokratin och digitaliseringen, har nu släppts i uppdaterad version. I den beskrivs hur framtidens digitala lösningar kommer att påverka samhället, men även oss som individer. Kommer tilliten till staten och våra medmänniskor att öka genom tekniska lösningar eller kommer de att skapa en klyfta oss medborgare emellan?

I ljuset av covid 19-pandemin belyser demokratiambassadör Emma Frans de utmaningar vi står inför i vår nya – alltmer digitala – tillvaro. Parallellt med pandemin har det pågått en infodemi. Det innebär att det spridits stora mängder information, men också desinformation, vilket gör det svårt för människor att skilja på vad som är falskt och sant. Emma belyser även forskares viktiga roll i en kris – en roll som kan innebära stor utsatthet när hotet och hatet ökar i sociala medier.

Missa inte övriga kapitel i Demokratin och digitaliseringen:

Digitaliseringen är på flera sätt en utmaning för demokratin men den kan också innebära nya möjligheter inom viktiga delar av välfärden, dessa beskrivs av Daniel Gillblad i kapitlet Digitalisering, data och AI – vägval för välfärd och demokrati.

Frågan om hur det digitala informationslandskapet, och desinformationen i synnerhet, bidrar till att demokratin försvagas belyser Åsa Wikforss i Den digitala demokratin – drömmar och mardrömmar.

Digitaliseringen och AI-utvecklingen ger även upphov till moraliska dilemman och utmaningar för ansvarsutkrävandet i samhället. Läs om detta i kapitlet AI och moraliskt ansvar skrivet av Karim Jebari.

Den 86-åriga bredbandaktivisten Birgitta Jonsson beskriver i sitt kapitel varför Alla vinner på äldres digitala delaktighet och varför tillgång till internetuppkoppling är så viktigt för äldre personer.

I kapitlet Demokrati, samhälle och AI – ett riskperspektiv förklarar Olle Häggström varför automatering kan leda till ökad ekonomisk ojämlikhet. Han varnar även för en framtid i vilken viktiga demokratiska beslut fattas av AI baserat på ett underlag vi människor har svårt att förstå.

I kapitel Arbetsmarknadens digitalisering ur ett demokratiskt perspektiv beskriver Jenny Wiik hur digitaliseringen av arbetet skapar frihet för vissa, samtidigt som gig-ekonomin gör att andra pressas till att ständigt vara på stand-by.

Demokratin och digitaliseringen avslutas med dikten Captcha som Malte Persson skrivit särskilt till antologin.

Trevlig och lärorik läsning önskar kommittén! 

 

Demokratin och digitaliseringen finns tillgänglig här.Demokratinochdigi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera