Bokmässan undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Bokmässan undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Bokmässsan startade 1985 och har varje år ca 80-90.000 besökare. Kommittén Demokratin 100 år är partners med Bokmässan 2021 under temat Demokrati, kommitténs ordförande Peter Örn inviger även mässan.

Inom ramen för deklarationen kommer Bokmässan arbeta för att öka representationen och mångfalden i sitt seminarieprogram. Syftet är att stärka det demokratiska samtalet och att låta olika perspektiv mötas. Bokmässan kommer även att arbeta fram seminarier som vänder sig till skola och bibliotek. Fokus för seminarierna är demokrati, syftet är att genom lärare och bibliotekarier nå barn och unga. Målet är även att stärka kompetensen hos lärare och bibliotekarier kring demokratiutveckling.

Kommitténs ordförande Peter Örn deltar i samtalet ”Demokratin 100 år – hur främjas demokrati?” Då samtalar han med Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, Najma Mohamed, rektor för politikerskolan Höj Rösten och Sofia Näsström, professor i statskunskap och författare. Samtalet äger rum torsdag klockan 11:30 under Bokmässan.

Kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkar i ett samtal om hur kriser stresstestar vår demokrati. I samtalet medverkar även Nisha Besara och Nils Funcke. Samtalet leds av journalisten Malin Clausson. Samtalet äger rum torsdag klockan 15:30 under Bokmässan.

Här kan Bokmässans åtaganden läsas i sin helhet

Kommittén välkomnar Bokmässans undertecknande och deras fortsatta arbete med att stärka demokratin.

Syntolkning: Kommittén Demokratin 100 års ordförande Peter Örn står på Bokmässans scen tillsammans med Frida Edman, Bokmässans Affärschef och undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Kommittén Demokratin 100 år

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera