Amatörteaterns Riksförbund skriver på Deklaration för en stark demokrati

Amatörteaterns Riksförbund har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Amatörteaterns Riksförbund är Sveriges största amatörteaterorganisation med cirka 240 medlemsföreningar. Hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år. Dessutom finns ca 200 kulturskolor, folkhögskolor och estetiska program knutna med serviceavtal till organisationen.

Amatörteaterns Riksförbund är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. Organisationen verkar för konstnärlig yttrandefrihet, för demokratiska arbetsformer och för möten över generationsgränserna.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Amatörteaterns Riksförbund bland annat att fortsätta sitt arbete med projektet Parabas som syftar till att förstärka organisationens arbete med demokratiska frågor inom och utom organisationen. Amatörteaterns Riksförbund ska även genomföra en ledarutbildning i demokratiarbete.

Kommittén ser fram emot Amatörteaterns Riksförbund insatser för en stark demokrati.

Läs mer om Amatörteaterns Riksförbunds åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera