Kommittén lyfter kulturen på Samtidsarenan den 4 december

Den 4 december arrangeras Samtidsarenan där kommittén Demokratin 100 år är en av medarrangörerna. Samtidsarenan är en mobil plattform som kan dyka upp i olika sammanhang och kontexter. Syftet är att samla aktörer från olika områden för att skapa samtal som inkluderar varierande perspektiv, där konst- och kulturfrågor tar steget ut i samhället och där sektoröverskridande möten sker.

Ett levande kulturliv utvecklar och stärker demokratin. Men vad händer när kulturen tystnar, och hur påverkar det vår demokrati? Kommittén vill lyfta hur kulturens roll utvecklats över tid och hur den ser ut idag. Kommittén gläds därför åt vår medverkan i Samtidsarenans program på Kulturhuset.

När kulturen tystnar – Ett samtal om kultur, demokrati och pandemi är titeln på ett seminarium som kommitténs demokratiambassadör Lena Posner-Körösi kommer att leda. Samtalet kommer att behandla frågor som vad som händer med kulturområdets uttryck när kulturen tystnar och när kulturarbetare och medborgare inte kan utöva och ta del av kultur.

Förutom detta spännande samtal finns mängder av intressanta programpunkter under dagen. Här kan du se hela programmet och läsa mer om de olika samtalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera