Xzakt undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Xzakt kundrelation AB har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Xzakt är en av Skandinaviens största leverantörer för hantering av kundtjänst- och växelsamtal och har verksamhet som täcker samtliga skandinaviska språk.

Inom ramen för sitt undertecknande av deklarationen ska Xzakt bland annat verka för ökad jämställdhet och motverka alla former av rasism och diskriminering, både i företagets interna och externa arbete. Xzakt kommer även att utbilda i entreprenörskap och betydelsen för unga att våga tro på sig själva och sin plats i samhället. Xzakt vill särskilt förstärka detta arbete bland utlandsfödda och första generationens svenskar, men även bland unga kvinnor.

Kommittén välkomnar Xzakts undertecknade av deklarationen och ser fram emot företagets demokratistärkande insatser.

Läs mer om Xzakts åtaganden här. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera