DHR står upp för en stark demokrati

DHR har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. DHR är en politiskt och religiöst obunden organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Organisationen verkar genom 21 distrikt och 154 avdelningar och har  cirka 10 000 medlemmar. DHRs mål är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna och inkluderade och där alla människor ses som en tillgång.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig DHR bland annat att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till fler än de berörda och förändra bilden av personer med funktionsnedsättning som offer eller särgrupp. DHR ska även fortsätta sitt arbete med universell utformning, vilket handlar om att inte skapa särlösningar utan att planera samhället rätt från början. Arbetet kommer bland annat ske genom dialog med fastighetsbolag och myndigheter och genom att sprida kunskap om universell utformning.

Kommittén välkomnar DHRs undertecknande av deklarationen och ser fram emot organisationens framtida demokratifrämjande insatser.

Läs mer om DHRs åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera