Myndigheten för stöd till trossamfund undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Myndigheten för stöd till trossamfund har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i olika former.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig myndigheten bland annat att, i dialog med trossamfunden, lyfta demokratins hundraåriga historia i Sverige samt att erbjuda fördjupande diskussioner och seminarier om demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare kommer myndigheten, inom ramen för dess kunskapsuppdrag, att ha ett särskilt fokus på frågor som rör demokrati och religionsfrihet.

Kommittén välkomnar Myndigheten för stöd till trossamfunds undertecknande, och ser fram emot insatser för en stark demokrati.

Myndighetschef Helena Josefson undertecknar deklarationen. Foto: Myndigheten för stöd till trossamfund.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera