Famna står upp för en stark demokrati

Famna har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Famna är en riksorganisation som tillsammans med sina medlemmar bedriver informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Organisationens medlemmar utgör en viktig del av det svenska välfärdssamhället.

Genom att underteckna deklarationen åter sig Famna bland annat att bjuda in till dialoger och seminarier för att öka insyn och möjlighet till delaktighet bland representanter inom civilsamhället. Dialogerna och seminarierna kommer att ske inom ramen för samverkansprojektet Nysta som Famna är en av initiativtagarna till. Målet med projektet är att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället. Famna ska även uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum i sin kommunikation och verksamhet och uppmana sina medlemmar att ställa sig bakom Deklaration för en stark demokrati.

Kommittén välkomnar Famnas undertecknande och ser fram emot organisationens demokratifrämjande insatser.

Läs mer om Famnas åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera