Ungdomsrörelsen står upp för en stark demokrati

Barn och unga är inte bara framtidens demokratibärare – barn och unga bär demokratin idag. Det unga civila samhället, ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar och ungdomsrörelsen är essentiella i levande demokrati. Kommittén gläds därför åt att LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet ägde rum under LSU:s digitala årsstämma, där kommitténs demokratiambassadör Emma Frans medverkade genom videolänk.

”Att skriva på deklarationen är en aktiv manifestation för demokratin. Det är också ett tydliggörande av hur varje aktör ska arbeta de kommande åren för att stärka demokratin. De åtaganden som varje organisatör gör ska bidra till att vi tillsammans lyfter och stärker demokratin från olika perspektiv”, säger demokratiambassadör Emma Frans som var undertecknare från kommittén.

Ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser och det offentliga samtalet är inte bara en rättighet, utan det är även av vikt att ungas kunskaper och erfarenheter tas till vara som en resurs i samhället och den demokratiska processen. Ungdomsrörelsen är viktiga röstbärare – inte av en homogen röst, utan av olika perspektiv, erfarenheter och åsikter.

Genom sitt arbete bidrar LSU till att stärka ungdomsorganisationer och ungas självständiga organisering och inflytande i samhället, och bidrar därmed till en levande demokrati som drivs framåt och utvecklas av barn och ungas engagemang och deltagande.

Kommittén välkomnar LSU:s undertecknande och de åtaganden organisationen nu gjort – som att förbättra den interna tillgängligheten, engagera sig för ungas rösträtt och valbarhet liksom att kommunicera det engagemang för ungas deltagande i demokratin som bedrivs från aktörer i LSU:s nätverk.

Läs mer om LSU:s åtaganden här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera