V-Dem observerar oroande utveckling av hotad yttrandefrihet och ökad autokratisering

Variety of Democracy (V-Dem) kom i slutet av mars ut med sin demokratirapport ”Autocratization Surges – Resistance Grows”. V-Dem är ett internationellt forskningsinstitut som använder sig av över 450 indikatorer för att räkna ut graden av demokrati i ett land, och som sedan rankar länder. Sverige hamnar högt på en tredje plats, efter Estland och Danmark. Dock konstaterar man precis som Freedom House och The IEU att demokratin är på tillbakagång i världen.

V-dems data om hur staters demokratiska status förändrats mellan 2009 och 2019. Källa: V-Dem

Nedgången i rapporten omfattar de flesta regioner och kategorier. V-Dem konstaterar en anmärkningsvärt stor ökning av autokratisering, alltså en ökad antal demokratier som rör sig mot diktatur. Länder som klassas vara i autokratiseringsprocesser är för första gången sedan 2001 i majoritet: 92 länder (54 % av den globala befolkningen) bedöms ha en demokrati på nedåtgående. En av dessa är Ungern, som V-Dem nu klassar som icke-demokrati. Det innebär att EU nu för första gången fått en icke-demokratisk medlemsstat.

Länder med minskande demokrati, här med teckenstorlek utifrån befolkningsmängd. Källa: V-Dem

Tendensen syns även på andra platser i världen. Stora demokratier som Brasilien, Indien, USA och Turkiet uppvisar tydliga tecken på minskad demokrati. I Indien har premiärminister Narendra Mode minskat utrymmet för media, civilsamhället och oppositionen till den grad att V-Dem är nära att inte ens klassa landet som en demokrati.
Latinamerika är tillbaka på den låga nivå av demokrati som uppmättes under det tidiga nittiotalet. Samma tillbakagång gäller för Östeuropa och Centralasien.

V-Dem observerar  ett ökande hot mot yttrandefriheten. För två år sedan konstaterade man att yttrandefriheten var hotad i 19 länder –  i årets mätning har det antalet ökat till hela 31 stycken. Samma ökning konstateras i fråga om censur, som intensifierats i 26 stater. Det är en högre siffra än V-Dem tidigare uppmätt i den kategorin.

Trots den dystra utvecklingen mot minskad demokrati konstaterar man en betydande ökning i protester mot autokratisering,  som i vissa fall också följts av en utveckling mot demokrati. Sudan är ett sådant exempel, där demokratiska genombrott nåddes efter massprotester. De länder V-Dem observerar den största ökningen av demokrati hos är Armenien, Sri Lanka, Gambia och Tunisien.

Läs hela rapporten på här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera