Kriminalvården ska stärka kunskapen om demokratin bland unga klienter

Kriminalvården är en av flera myndigheter som nyligen  fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser i syfte att öka kunskapen om demokrati. Uppdraget ska särskilt fokusera på unga klienter och genomföras i samverkan med Forum för levande historia, MUCF och kommittén Demokratin 100 år.

Kriminalvården ska under 2020 och 2021 utveckla och genomföra utbildningsinsatser på anstalter och häkten. De flesta unga hos kriminalvården har en strafftid på mindre än sex månader, vilket gör att uppdraget kommer bestå av koncentrerade utbildningsinsatser, som studiegrupper med innehåll som berör demokrati. Målet är att unga intagna på häkten och anstalter ska få ökad kunskap om demokratin och ökade  möjligheter att delta och göra sin röst hörd i det demokratiska systemet. Vi har pratat med Sigrid Perlman och Malin Karlsson som är ansvariga för uppdraget på Kriminalvården.

Kan ni berätta om er målgrupp för uppdraget och varför de behöver kunskap om demokratin?
Vi vet av erfarenhet att många av våra klienter upplever att de står utanför samhället. Speciellt bland de unga finns en misstro mot samhällets institutioner, man tror inte att det går att påverka eller förändra sitt liv eller det område eller den stad man bor i. Vi vill förändra den uppfattningen eftersom den skapar ett vi och dom-tänk. Våra klienter är en del av samhället. De behöver lära sig mer om demokrati för att kunna göra sin röst hörd. Det är ett viktigt sätt att minska stigmatisering, utanförskap och otrygghet, menar Malin Karlsson.

Sigrid Perlman. Foto: Privat
Malin Karlsson. Foto: Privat

Vad är era förhoppningar inför uppdraget?
Vi går in i uppdraget med stora förhoppningar om att tillsammans kunna hitta metoder och material som möter våra klienters önskemål och behov. Vi vill öka klienternas kunskap och ge dom verktyg att kunna påverka samhället. Våra klienter har många negativa erfarenheter i bagaget, men samtidigt besitter många av dem en stor potential. Det gäller bara att hitta rätt arena för den kraften, säger Sigrid Perlman.

Vad kommer uppdraget innebära för Kriminalvården på längre sikt?
Ett av våra främsta mål är att minska återfall i brott. Förhoppningsvis kan detta arbete bidra till att våra klienter lättare återanpassas till samhället. I vår miljö finns stora möjligheter att påverka klienterna i en positiv riktning, menar både Sigrid och Malin.

Läs mer om uppdraget här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera