Folkbildningsrådet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Folkbildningsrådet har nu signerat Deklaration för en stark demokrati och därmed också åtagit sig att genomföra demokratistärkande arbete de kommande åren. Folkbildningsrådets underskrift blir det första sedan kommittén ställde om till digital verksamhet efter utbrottet av Covid-19.

Ordförande Catharina Håkansson Boman berättade vid underskriften om vad deklarationen kommer att innebära för Folkbildningsrådets arbete:

– För Folkbildningsrådets del innebär detta bland annat att vi ska verka för att studieförbund och folkhögskolor ytterligare intensifierar sitt demokratiarbete. Vi har också ett särskilt fokus på demokratifrågan i vår uppföljning de kommande åren.

I ljuset av rådande coronakris genomfördes undertecknandet lite annorlunda – deklarationen fick signeras av kommitténs ordförande Peter Örn och sedan färdas med post till Folkbildningsrådet för signering av ordförande Catharina Håkansson Boman.

Deklarationen signerades på Representantskapet, som är Folkbildningsrådets årsmöte där rådets medlemmar beslutar om Folkbildningsrådets fortsatta verksamhet. Vårens möte hölls digitalt och Peter Örn medverkade på länk och höll ett anförande om folkbildningens roll som demokratibärare i samhället.

– Folkbildningen är som ett vaccin för demokratisk motståndskraft. Folkbildningen bygger också kapacitet för att ta tillvara människors förmåga, säger Peter Örn.

Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. I och med undertecknandet av deklarationen åtar sig Folkbildningsrådet att verka för att studieförbund och folkhögskolor intensifierar sitt demokratistärkande arbete, och dokumenterar de insatser som görs. Folkbildningsrådet kommer att rikta sig direkt till studieförbund och folkhögskolor med en begäran om en mer detaljerad återrapportering om den direkt demokratistärkande verksamhet som genomförs, och särskilt de aktiviteter som genomförs för att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Folkbildningsrådet kommer också fortsätta att uppmärksamma demokratifrågorna i egna arrangemang, såsom i konferenser och i kommunikation under såväl 2020 som 2021.

Läs om Folkbildningsrådets åtaganden här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera