Svalorna Latinamerika undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 12 februari undertecknar Svalorna Latinamerika Deklaration för en stark demokrati.

Svalorna Latinamerika arbetar med rättighetsfrågor för utsatta kvinnor och barn i Peru, Bolivia, Nicaragua och Guatemala. Svalorna Latinamerikas huvudteman är sexuella rättigheter, jämställdhet och hållbar produktion. Under kommande år kommer Svalorna Latinamerika genom föreläsningar, seminarier och andra utbildande insatser lyfta hur internationella frågor hänger ihop med demokratifrågor i Sverige.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Svalorna Latinamerika bland annat att anordna en seminarieserie där organisationen ska lyfta hur organisering i Sverige kan påverka i internationella frågor och hur världen hänger ihop. Svalorna Latinamerika ska även ta fram en antologi som lyfter hur konsten kan fungera som en folkbildande kraft och där organisationen kommer uppmärksamma exempel från Latinamerika och sprida goda exempel för hur Svalorna Latinamerika kan påverka även i Sverige.

Här kan du läsa mer om Svalorna Latinamerikas åtaganden.

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar Svalorna Latinamerikas undertecknande och deras arbete för en stärkt demokrati i Sverige och globalt.

Syntolkning: Svalorna Latinamerikas ordförande Caroline Björkdahl undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Maja Magnusson.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera