Skolverket undertecknar deklaration för en stark demokrati

Den 15 februari undertecknar Skolverket Deklaration för en stark demokrati.

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Myndigheten arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Kommittén välkomnar Skolverkets undertecknande av deklarationen för en stark demokrati givet deras centrala roll för skolan, unga och demokratin.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig Skolverket bland annat att erbjuda sina målgrupper ett stort urval av material för stöd och kompetensutveckling inom frågor som rör demokrati. Skolverket värnar om de mänskliga fri- och rättigheterna genom att lyfta in kunskap om människors olika förutsättningar, behov och lika rättigheter i interna arbetsprocesser. Myndigheten arbetar således på flera sätt för att stödja skolan i dess demokratiska uppdrag.

Här kan du läsa Skolverkets åtaganden i sin helhet.

Syntolkning: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson undertecknar deklaration för en stark demokrati.

Foto: Nina Mimon.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera