Studieförbundet Vuxenskolan Skåne undertecknar deklaration för en stark demokrati

Den 17 februari skriver Studieförbundet Vuxenskolan Skåne på Deklaration för en stark demokrati.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når de över 210 000 unika individer i olika studiecirklar.

Kommittén välkomnar Studieförbundet Vuxenskolan Skånes undertecknande av deklarationen för en stark demokrati.

Genom undertecknandet åtar sig förbundet bland annat att stärka förmågan till att utveckla demokratiska mötesplatser och föreningar genom att regelbundet erbjuda utbildningar för förbundets cirkelledare och medarbetare i Skåne. Förbundet ska även utveckla och erbjuda verksamhet för och med grupper som på olika sätt har begränsad tillgång till samhället och demokratin, med fokus på personer som är nya i Sverige och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Här kan du läsa åtagandena i sin helhet

Syntolkning: Studieförbundet Vuxenskolan Skånes ordförande Monica Hildingson håller upp deklaration för en stark demokrati

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera