Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län skriver på Deklaration för en stark demokrati

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län är en idéburen folkbildningsorganisation vars idé och verksamhet är förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet.

Inom ramen för sina åtaganden för Deklaration för en stark demokrati kommer Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län att fördjupa sitt demokratistärkande arbete. Det ska dels ske genom en nära dialog med organisationens grund-, medlems- och samarbetsorganisationer, dels genom att agera mötesplats för lokala frågor. Genom sitt arbete ska Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län skapa delaktighet och engagemang.

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län kommer fortsätta med att aktivt arbeta med demokratifrågor, särskilt i det som rör verksamhetsplanering, styrelsemöten, cirkelledarutbildningar och personaldagar.

Kommittén Demokratin 100 år välkomnar att Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län står upp för den svenska demokratin genom att skriva på Deklaration för en stark demokrati.

 

Läs mer om deras åtaganden här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera