Riksförbundet SIMON skriver under Deklaration för en stark demokrati

Riksförbundet SIMON, svenskar och invandrade mot narkotika, är en religiöst och politiskt obunden, mångkulturell intresseorganisation, som arbetar för att motverka missbruk av droger och står för en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik. SIMON arbetar också för att motverka främlingsfientlighet, rasism, köns- och hedersförtryck, diskriminering, utanförskap och segregering i samhället.

I sina åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati, kommer SIMON bland annat att genomföra en satsning på ett värdegrundsarbete som baseras på principen om alla människors lika värde.

SIMON kommer också att satsa på utbildningsinsatser för förtroendevalda inom föreningskunskap och främja barns och ungas självständiga engagemang och demokratiska deltagande inom organisationen och i samhället.

Läs Riksförbundet SIMONS åtaganden in sin helhet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera