Stockholms universitets studentkår undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Stockholms universitets studentkår undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Stockholms universitets studentkår (SUS) är Sveriges största studentkår, med mellan 12 000 och 15 000 medlemmar varje termin.

Inom ramen för deklarationen kommer studentkåren att arbeta internt för att öka valdeltagandet i kårvalet vid universitetet. Det pågår också arbete med att stärka studenternas möjligheter att påverka interna beslut vid universitetet. Studentkåren kommer även att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sina sociala kanaler.

Kommittén välkomnar Stockholms universitets studentkårs undertecknande och deras arbete för att stärka demokratin.

Läs deras åtaganden i sin helhet här.

Syntolkning: Stockholms universitets studentkårs ordförande Sofia Holmdahl undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Foto: Stockholms universitets studentkår

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera