Örnsköldsvik kommun, Al-Mendaiska föreningen Skåne i Lund och Visby Stadsmission har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Örnsköldsvik kommun, Al-Mendaiska föreningen i Skåne i Lund och Visby Stadsmission har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Kommunerna utgör en viktig del i den svenska demokratin och säkerställer den lokala förankringen, som dessutom är grundlagsskyddad. Al-Mendaiska föreningen Skåne i Lund är en ideell förening som arbetar med att bevara den Al-Mendaiska kulturen. Visby Stadsmission arbetar med social verksamhet i Visbyområdet.

Al-Mendaiska föreningen har i samarbete med Sensus Studieförbund anordnat interna föreläsningar och seminarium som fokuserar på bland annat mänskliga rättigheter. Inom ramen för deklarationen kommer detta interna arbete fortsätta.

Visby stadsmission kommer inom ramen för deklarationen att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum genom att man anordnar ett seminarium för lokala föreningar som är verksamma i Visby. Här deltar bland andra Brottsofferjouren och Frälsningsarmen.

Örnsköldsviks kommun kommer inom ramen för deklarationen att arbeta internt med utbildningsinsatser kring jämställdhet, barnrättighetsfrågor, Agenda 2030 och preventivt arbete mot våld kommer göras för alla förvaltningar, tjänstepersoner och förtroendevalda. Kommunen kommer även att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sina sociala kanaler.

Kommittén välkomnar aktörernas undertecknande och deras fortsatta arbete för att stärka demokratin.

Läs aktörernas åtaganden här:

Al-Mendaiska föreningen Skåne i Lund

Visby stadsmission

Örnsköldsviks kommun

Foto: Örnsköldsviks kommun, Visby Stadsmission och Al-Mendaiska föreningen Skåne i Lund

Syntolkning: Örnsköldsviks kommun, Per Nylen kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Moataz Hadher Projektansvaring med Baseem Al-saidy ordförande från Al-mendaiska föreningen Skåne i Lund som undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Visby Stadsmissions ordförande, domprosten Elisabeth Ström undertecknar deklaration för en stark demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera