Myndigheten för tillgängliga medier har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Den 5 juli undertecknar Myndigheten för tillgängliga medier Deklaration för en stark demokrati.

Myndigheten för tillgängliga medier arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Inom ramen för deklarationen kommer myndigheten fortsätta att tillgängliggöra demokratin på lättläst svenska via sin nyhetstidning 8 sidor. Under 2021 fördjupas också arbetet med att tillgängliggöra samhällsinformation. Arbetet grundas i allas rätt till information från det offentliga, vilken är en förutsättning för demokratin. Myndigheten ger även ut tidningen Läsliv vilket är en tidskrift som vänder sig till personal på skolor, bibliotek, organisationer och privatpersoner. Läslivs första nummer 2021 har demokrati som tema.

Kommittén har tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier via 8 Sidor och Myndigheten för delaktighet arrangerat ett samtal om tillgänglig demokrati de kommande 100 åren. Samtalet visas under Almedalsveckan, 5 juli 10:00-10:30.

Kommittén välkomnar undertecknandet och myndighetens fortsatta arbete för att stärka demokratin.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Syntolkning: Myndigheten för tillgängliga mediers Generaldirektör Magnus Larsson undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Foto: Myndigheten för tillgängliga medier

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera