Kommitténs medverkan under Almedalen

 

Här presenteras de samtal som kommittén Demokratin 100 år medverkat i under årets upplaga av Almedalen.

Kommitténs ordförande Peter Örn medverkar i ett samtal med Magnus Lagercrantz från
Myndigheten för delaktighet och Marie Hillblom, chefredaktör för tidiningen 8 sidor. Fokus för samtalet är delaktighet och tillgänglighet.

 

Kommitténs ordförande Peter Örn medverkar i ett samtal där vi får höra
lärares och elevers berättelser om hur man kan prata om demokrati.
Utöver detta medverkar forskare och Charlotta Borelius från tidningen Bamse.

 

Kommitténs Demokratiambassadör Rosaline Marbinah medverkar i ett samtal med
Ärkebiskop Antje Jackelén och Erik Lundberg, docent i statsvetenskap. Fokus
för samtalet är det unga civilsamhällets viktiga och betydande roll i det demokratiska samtalet.

Missa inte heller Demokratiambassadör Emma Frans som modererar samtal om demokrati i Sveriges riksdags regi!

Hoten kommer i dag ofta i form av desinformation avsedd att splittra och skapa tvivel på demokratin som statsskick. Här medverkar Kerstin Lundgren, tredje vice talman, Mikael Tofvesson, chef för enheten för skydd mot informationspåverkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

 

I slutet av 1800-talet började människor organisera sig för att åstadkomma bättre arbetsförhållanden och politiskt inflytande. Vilka var det som drev kampen för allmän och lika rösträtt och vilka metoder använde de sig av?

Här medverkar Åsa Lindestam, förste vice talman, Torbjörn Nilsson, professor vid institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola

Från att tidigare ha varit en i förhållandevis kort process, tog det 134 dagar för Sverige att få en ny regering efter riksdagsvalet 2018. Vad kan vi lära oss av regeringsbildningen 2018 och har något i praxis förändrats inför valet 2022?

Här medverkar Andreas Norlén, talman, Jan Teorell, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet och en av författarna till boken 134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

Människor har alltid organiserat sig för att skapa förändring i samhället. Vilka skillnader och likheter finns det mellan rösträttsrörelsen i början av 1900-talet och hur våra folkrörelser organiserar sig i dag?

Här medverkar Lotta Johnsson Fornarve, andre vice talman, Kjell Östberg, professor emeritus vid institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera