Idag är det Tornedalingarnas dag

Idag är det Tornedalingarnas dag, den 15 juli.

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, företräder den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset och är en riksorganisation för alla som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Som språkrör för det ursprungliga meänkielitalande området i norra Sverige, som innefattar såväl Tornedalen som Malmfälten, bevakar organisationen språk- kultur- och samhällsfrågor för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, skrev under Deklaration för en stark demokrati 21 januari 2021. Inom ramen för deklarationen åtog sig riksförbundet bland annat att fortsätta arbeta för att stärka tornedalingars, kväners och lantalaisets rättigheter samt sprida kunskap om nationella minoriteter.

I samband med Tornedalingarnas dag har kommittén kontaktat riksförbundet, som berättade kort om arbetet med åtagandena.

Vi har fortsatt arbetet med att stärka vår interna demokrati i förbundet med utökad inkludering. Utöver detta har vi även förstärkt kommunikationen mellan olika lokala föreningar under förbundet. Tornedalingar har uppmärksammats i bland annat radio under året, så kallade ”språkbad” har anordnats via zoom för att lära ut Meänkieli. Vi har även fokuserat mycket på att uppmärksamma vårat eget 40-års jubileum, säger Kurt Kalander styrelsemedlem i Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset.

Här kan du läsa deras åtaganden i sin helhet.

Här hittar du instruktioner till kommitténs digitala demokratistuga på Meänkieli.

Bild: Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera