Kinda kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Kinda kommun har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.

Inom ramen för deklarationen kommer Kinda kommun ta fram metoder för att kompensera kvinnors brist på inflytande, samt verka för grupper som i dagsläget är underrepresenterade. Målet är ökad jämställdhet. Den lokala demokratin kommer även att stärkas via medborgardialog där medborgarna kommer ges möjlighet att diskutera frågor med tjänstemän och förtroendevalda.

Här kan du läsa mer om Kinda kommuns åtaganden.

Kommittén välkomnar Kinda kommuns undertecknande och deras fortsatta arbete för en stark demokrati.

Foto: Kinda kommun
Syntolkning: Christer Segerstéen, kommunstyrelsens ordförande i Kinda kommun, undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera