Demokratins grunder i ny webbserie med Emma Frans

Demokratiambassadör Emma Frans svarar på frågor om Sveriges demokrati i en ny, folkbildande webbserie från kommittén Demokratin 100 år.

I en NOVUS-undersökning från 2019 framkom att ca 25% av Sveriges befolkning inte vet att det är riksdagen som stiftar lagar eller att du kan straffas för det du skriver i sociala medier.  Kommittén Demokratin 100 år har till uppgift att främja och sprida kunskap om demokratin i Sverige och lanserar därför en serie med kunskapshöjande webbfilmer.

I filmerna svarar demokratiambassadör Emma Frans på frågor om allt från yttrandefrihet till styrelseskick. Målet är att fler ska känna nyfikenhet och lust till att ta reda på mer om den svenska demokratin.

År 2021 firar Sveriges demokrati 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt på nationell nivå. Den svenska demokratin har gjort nya landvinningar under 1900-talet och senast 1989 togs rösträttshindret ”omyndigförklaring” bort.

I sex filmer folkbildar Emma Frans kring demokratin i ett fiktivt call-center för demokratifrågor.

– Demokrati genomsyrar så många delar av livet och det finns ett värde i att ta reda på mer om hur samhället fungerar. Vad innebär det till exempel med en minoritetsregering, hur kan vi genomskåda desinformation och vad kan vi göra för att motverka hat och hot i sociala medier – allt detta handlar om vår demokrati och det är sådant vi tar upp, säger Emma Frans.

Filmerna med Emma Frans ska på ett lättsamt sätt diskutera olika frågeställningar kring demokratin och kan med fördel användas i workshops, i undervisning och som dialogstartare. De teman som tas upp är: yttrandefrihet, hat och hot, desinformation, rösträtt, styrelseskick och demonstrationsfrihet.

Till alla filmer finns fördjupande information om demokrati i vår kunskapsbank.

Allteftersom filmerna släpps, hittar du dem här.

Se filmen om yttrandefrihet här:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera